Aktiv fortælling

Aktiv fortælling 

Forløb for både børn og voksne


I samarbejde med børnene lærer de voksne at fortælle enkle og levende historier, hvor børnene er fysisk aktive i handlingen. Den voksne skaber rammerne og inviterer hele tiden børnene til at byde ind, så børnenes - og de voksnes - fantasi udvikles. Historierne tager sit udganspunkt i børnenes valg af en legetøjsfigur, som så bliver hovedpersonen i historien. "Aktiv fortælling" styrker børnenes leg og sproglige kompetencer. 


Forløbet foregår over 3 formiddage med 14 dage mellem hver gang. Dagen starter med at mellem 2 - 4 voksne får en times introduktion, hvorefter de afprøver aktiv fortælling sammen med en gruppe børn. Efter afprøveningen er der opsamling for de voksne, hvor erfaringer kan deles, og nye aspekter af formen kan integreres. Skuespiller og talepædagog Mariane Siem leder forløbet og personalet afprøver "Aktiv fortælling" i perioden mellem hendes besøg, så de får denne måde at fortælle historier på integreret i deres praksis.

Aldersgruppe, antal og pris: 

"Aktiv fortælling" passer til børn i aldersgruppen 1½ - 6 år. Der kan være 12 - 15 børn med hver gang, og op til 4 voksne. De vejlende pris for en formiddag med 2 grupper er 2500 kr. + transport. 

Skriv eller ring gerne, så vi kan finde et tilbud, der er tilpasset jeres behov.  

Introduktionsvideo til "Aktiv fortælling"